Công tắc IoTs?

Hệ thống quản lý thiết bị IoTs là một phần trong đề tài luận văn thạc sĩ ngành Khoa học máy tính khóa 2017B được bảo vệ lúc 14g30 ngày 18/04/2018 tại Khoa CNTT - ĐH SPKT HCM

Thông tin liên lạc
ThS. Nguyễn Hữu Trung
Khoa Công Nghệ Thông Tin Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh
Phone: 090.861.7108
Hỗ trợ kỹ thuật: trungnh@hcmute.edu.vn
Kinh doanh: trungnh@hcmute.edu.vn

Bạn đã quên mật khẩu?